Sudah lama saya dengar: Beirut adalah Parisnya Timur Tengah. Dari 10 wanita ada 20 yang cantik. Dalam sejarah disebut negeri Syam – beribu kota di Damaskus. Yang