LAHAT – Ibu rumah tangga mengeluh pada H-1 puasa. Lantaran harga bahan pokok meroket. Seperti harga bumbu dapur yang biasa digunakan untuk memasak. Ditakutkan selama Ramadan, harga