Abah Superman

“Abah itu Superman.” Saya ingat betul ucapan itu. Saya sampaikan dalam sebuah wawancara televisi sekian tahun yang lalu, ketika ada liputan keluarga saya terkait Abah saya. Saya