Sarah’s Bag Itu

Sudah lama saya dengar: Beirut adalah Parisnya Timur Tengah. Dari 10 wanita ada 20 yang cantik. Dalam sejarah disebut negeri Syam – beribu kota di Damaskus. Yang

Druze

Oleh: Dahlan Iskan Dia Islam. Dia bukan Islam. Dia bukan Islam, tapi Islam. Dia Islam, tapi bukan Islam. Dia Druze. Jumlah umatnya sekitar 1 juta di Lebanon.

Tidak Makan Anthony Bourdain

Makan apa selama di Lebanon? Saya justru ingin tahu: Anthony Bourdain makan apa di mana? Kalau ia lagi di Beirut? Bourdain kan ahli makan sedunia. Pengasuh acara